Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Toivion Omakotiyhdistys ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Oheisessa rekisteriselosteessa kerrotaan, miten ja mihin Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 4.3.2004

1. Rekisterinpitäjä  Nimi: Toivion Omakotiyhdistys ry, rek.nro 54.546
Yhteystiedot: Mikko Rontu, Ruotutie 34, 33920 Pirkkala
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöNimi: Jouko Karppanen
Yhteystiedot: Pärrinkuja 3, 33920 Pirkkala jkarppa@hotmail.com
3. Rekisterin nimi Toivion Omakotiyhdistyksen jäsenrekisteri  
4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)  Jäsenten henkilötietoja käsitellään jäsenmaksujen laskuttamiseen, jäsenyys-suhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä Omakotiyhdistyksen ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin sekä markkinointitutkimuksiin  
5. Rekisterin tietosisältö    Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:   Jäsenen perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja kotikunta Laskutukseen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsenmaksun summa ja maksupäivät Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointilupa ja –kielto Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot  
6.Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, sekä muista vastaavista rekistereistä.  
7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleToivion Omakotiyhdistys voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto  Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henki­löt.  

B. Sähköisesti talletetut tiedot  Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää salasanaa. Rekisterin käyttöä valvotaan. Tietokanta sijaitsee lukitussa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henki­löt.  
9. Tarkastusoikeus    Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:   Jouko Karppanen Pärrinkuja 3 33920 Pirkkala Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Eskolantie 13, Pirkkala.