Toivion osayleiskaava

Alla kaavoittaja Pauliina Pelkosen vastaus kaavoitusta koskevaan kyselyymme.

Toivion osayleiskaavan vaiheesta 

Toivion osayleiskaavatyö etenee kohti ensimmäistä luonnosvaihetta. Kaavaprosessin valmistelutyön selvitys- ja suunnitteluvaihe on kestänyt ja kiitämmekin kaikkia osallisia ja asukkaita kärsivällisyydestä sekä myös suuntaviivoista joiden avulla suunnittelua on lähdetty viemään luonnokseksi eteenpäin. 

Osayleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun väline että asemakaavoituksen ja sitä kautta rakentamisen ohjaaja. Kaavoittamalla suunnitellaan tulevaisuutta. Yleiskaavan ohjausvaikutus ulottuu vuosikymmeniksi eteenpäin. Toivion alueella ensimmäiset uuden alueen rakennukset alkavat nousemaan mahdollisesti 2025.  Ei ole helppoa perustella ja tehdä tänään ratkaisuja, jotka toimivat ja ovat kestäviä kymmenien, jopa satojen vuosien jälkeen. Yhteiskunta, tavoitteet, suunnitteluihanteet ja lait  tulevat muuttumaan, asuntokunnat ja ihmisten toiveet tulevat todennäköisesti olemaan erilaisia. Tulevaisuutta voi rakentaa kuitenkin vain yhdellä tavalla: olemalla avoin muutoksille. Hyvin suunniteltu alue ei ole kerralla täysin valmis, vaan se joustaa ja elää muutoksen mukana. Tärkeää on suunnitella tuleva rakenne niin, että kasvu tapahtuu kestävällä ja asuin- ja toimintaympäristöjä kehittävällä tavalla.  

Toivion osayleiskaavan alueella osayleiskaavan linjaukset tulevat muuttamaan kaupunkikuvaa, maisemaa ja liikkumista merkittävästi tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että tuleva rakentaminen parantaa liikenneyhteyksiä ja palveluita myös nykyisellä Toivion asuinalueella. Toivion alue tulee olemaan Pirkkalan asutuksen pitkäaikainen laajenemissuunta ja alueelle tulee merkittävästi uusia asukkaita, rakennuksia, puistoja ja palveluita. Toivion omakotialue on rakentunut sotien jälkeen uudisraivaajahengessä ja alueen asukkailla on vahva yhteisöllinen perinne. Ihmiset tekevät asuinalueen. Tätä yhteisöllisyyttä halutaan vaalia. 

Osayleiskaavaluonnoksen rakenne alkaa hahmottua ja pohjana on kunnanhallituksen lokakuussa 2016 valitsema rakennemalli. Suunnittelutyössä on kuunneltu asukkaiden toiveita, luottamushenkilöitä, viranomaistahoja, kunnan muita toimialoja, naapurikuntia ja otettu huomioon selvitysten antamat raja-arvot suunnitteluun. Erittäin tärkeässä roolissa on ollut yhteistyö kunnan sivistyspuolen kanssa; päiväkoti- ja koulutilannetta on laskettu ja tarkastelu yhdessä. Asukkaiden kyselyssä esille nostamat asiat; Iso-Naistenjärven laavun ja ulkoilualueen merkitys, Taaporinvuoren luonto- ja virkistysmerkitys sekä mm. toiveet siitä, että autoliikennettä ei lisätä vanhalla Toivion alueella sekä toive ns. ”puskurivyöhykkeestä” vanhan ja uuden Toivion rakenteen välillä on huomioitu suunnitelmaa eteenpäin vietäessä. Liikenneverkkoa on suunniteltu alueelle miettien ennen kaikkea kevyen liikenteen reitistöjä, pyöräilyn pääverkkoa ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuuksia. 

Selvityksiä on tehty ja tekeillä ja valmistuneet selvitykset on laitettu Pirkkalan kunnan sivuille Internetiin nähtäville. Näitä ovat arkeologinen selvitys, rakennettu kulttuuriympäristö, luontoselvitys sekä tiivistelmä vastauksista asukkaille ja alueen käyttäjille Internetissä avoimena pidetystä kyselystä. Selvityksistä tekeillä ovat mm. energiastrategia ja liikenneselvitys. Osayleiskaavatyö osallistui myös BREEAM-tarkasteluun jossa tarkastellaan aluetta ja osayleiskaavatyötä kansainvälisten kestävän kehityksen kriteereiden näkökulmasta.

Luonnosvaihe ajoittuu syksyyn 2017, jolloin pääsemme keskustelemaan erilaisista ratkaisuista kartan äärellä.  Nähtävilläolosta ja yleisötilaisuuksista ilmoitetaan omakotiyhdistykselle sekä  Pirkkalainen- lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä internetsivuilla.

Luonnosvaiheessa pidetään yleisötilaisuuksia sekä jokaisella osallisella on mahdollisuus antaa mielipiteensä suunnitelmista. Luonnosvaiheesta mielipiteiden ja lausuntojen perusteella suunnitelmaa jatketaan kaavaehdotusvaiheeseen, jolloin myös pidetään yleisötilaisuuksia.  

Pirkkalan kunnan maankäyttö haluaa toivottaa kaikille levollista ja aurinkoista kesää ja palataan syksyllä Toivion suunnittelun merkeissä kartan äärellä suunnittelukysymyksiin. 

Pauliina Pelkonen
Pirkkalan kunta, maankäyttö

Arkkitehti SAFA, YKS 551

Suupantie 11
33960 Pirkkala

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *