Uutiset Toivion Sanomat Dokumentit Tietoa Toiviosta Hallitus Jäsenedut


Liity jäseneksi Palaute Säännöt Rekisteriseloste Linkit

Rekisteriseloste

Toivion Omakotiyhdistys ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Oheisessa rekisteriselosteessa kerrotaan, miten ja mihin

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 4.3.2004

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Nimi:

Toivion Omakotiyhdistys ry,

rek.nro 54.546

Yhteystiedot:

pj. Mikko Rontu

Ruotutie 34, 33920 Pirkkala

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi:

Jouko Karppanen

Yhteystiedot:

Pärrinkuja 3, 33920 Pirkkala

jkarppa@hotmail.com

3. Rekisterin nimi 

 Toivion Omakotiyhdistyksen jäsenrekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

 

Jäsenten henkilötietoja käsitellään jäsenmaksujen laskuttamiseen, jäsenyys-suhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä Omakotiyhdistyksen ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin sekä markkinointitutkimuksiin

 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

 

 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 

Jäsenen perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja kotikunta

Laskutukseen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsenmaksun summa ja maksupäivät

Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointilupa ja –kielto

Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

 

6.Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, sekä muista vastaavista rekistereistä.

 

 

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Toivion Omakotiyhdistys voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

 

 

A. Manuaalinen aineisto

 

Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henki­löt.

 

B. Sähköisesti talletetut tiedot

 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää salasanaa. Rekisterin käyttöä valvotaan.

 

Tietokanta sijaitsee lukitussa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henki­löt.

 

 

9. Tarkastusoikeus

 

 

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 

Jouko Karppanen

Pärrinkuja 3

33920 Pirkkala

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Eskolantie 13, Pirkkala.