Vuosikokous 26.3.2023 kello 17

Tervetuloa vuosikokoukseen Toivion koulun ruokalaan kello 17. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen vapaata keskustelua Toivion asioista

Kahvia ja teetä kokoustelijoille,

Hallitus

Asukaskyselyn tulokset

Omakotiyhdistyksen toiminnasta nousi kyselyn perusteella neljä selvästi tärkeintä aihetta:

• Edunvalvonta Toivioon liittyvistä asioista (Keskiarvo 4,48)
• Toivion Sanomat (4,45)
• Romunkeräys (4,27)
• Työkalujen vuokraus (4,25)
• Juhlatarvikkeiden vuokraus (3,90)
• Toivion yhteisten alueiden siivouspäivä (3,89)

Kolme useaan kertaan (neljä tai enemmän) mainittua teemaa, joiden työstäminen aloitetaan heti ja toteutuskelpoisia ajatuksiakin on jo :

• Turvallisuus: asumis-,palo- ja liikenneturvallisuus, hätäensiapu
• Yhteinen tapahtuma puistossa: vapputempaus, talvirieha, nyyttäripiknik tms
• Osto/myynti/vaihtofoorumi + peräkonttikirppis

Lisäksi useita ehdotuksia tuli:

• Jätepisteen kehittämiseen
• Bussivuoroihin
• KAIKKIEN (myös perä/etu/syrjä) toiviolaisten etujen ajamiseen
• Yhdistyksen tiedottamiseen liittyen
• Koulun ja vanhempainyhdistyksen kanssa tehtävään yhteistyöhön

Lisäksi ideoitiin:

Toimintaa lapsille, pienten työkeikkojen tarjoamista ja vastaanottamista nuorisolle, liikennekäyttäytymisen järkevöittämistä, yhdistyksen tavaralainauskäytäntöjen kehittämistä, yhteisöllisyyttä lisääviä aktiviteetteja, kevätsiivousta, höntsyjalkapalloa ja juoksukoulua, lähiluontokohteiden siivousta, koirankakkaroskis-tarrojen laajaa jakelua, jäsenmaksun suuruutta, roskisten sijoittelua ja yhteistyötä muiden eri yhdistysten kanssa.

Kiitämme kaikkia runsaista ideoista ja kommenteista! Jalostamme ja jalkautamme asioita yksi kerrallaan käytäntöön. Isompiin tapahtumiin ja tempauksiin tulemme tarvitsemaan aktiivisia toiviolaisia mukaan – tervetuloa yhdessä tekemiseen!

Viestintää aloimme kehittää heti: omakotiyhdistys tiedottaa 18.11. alkaen asioista Facebookissa omalla nimellään ja nettisivujen uudistus tapahtuu tulevan talven aikana.

Pj. Kristiina

Asukaskysely Toiviolaisille

Kysely omakotiyhdistykseltä toivottavasta toiminnasta:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehim6O6bidW7PDlAEVOl3hmq1rtSlBmU82qeqlEASZUqfJPw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Lisäksi lokakuun lopun Toivion Sanomien lopussa on asukaskysely paperilomakkeena. Toivomme paljon vastauksia sekä jäseniltä että ei-jäseniltä. Vastausten avulla voimme kehittää toimintaamme asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Nyt kannatta osallistua!Voit täyttää lomakkeen ja palauttaa vastaukset kenen tahansa hallituksen jäsenen postilaatikkoon.
 Tai voit myös vastata sähköpostilla: Toivionomakotiyhdistys@gmail.com joko numeroituihin kysymyksiin tai lähettää sähköpostilla valokuvan käsin täytetystä lomakkeesta. Kaikki keinot vastausten toimittamiseen sopivat, nyt haluamme kuulla mielipiteesi.

VUOSIKOKOUS KOULULLA SU 24.3.

Toivion Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous sunnuntaina 24. maaliskuuta 2019 klo 15 Toivion koululla. 

1) Kunnan ympäristötarkastaja Ulla Helimo kertoo ja keskustelee Pyramiitinnotkon ym. Toivion lähiluonnosta. 2) Vuosikokous, sääntömääräiset asiat. 3) Vapaata keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Jättikaavan kaatumista, ts. Pyramiitinotkon, koulun metsän ym. luonto- ja virkistysalueittemme pelastumista juhlistetaan kakkukahvien/teen kera. Tervetuloa!

TIEDOTUSTILAISUUS TOIVION KOULULLA

Pirkkalan Kunta, Yhdyskunta toimiala, järjestää

Toivion koululla Toivion kaavaa koskevan tiedotustilaisuuden 31.1.2018 klo 18.00 – 21.00.

Tulkaa kuuntelemaan ja kertomaan mielipiteenne.

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnos (=Toivion osayleiskaava) on julkisesti
nähtäville 24.1.2018-7.3.2018. kunnan Virastotalossa Saapastie 3 ja Toivion kirjastossa ja Pirkkalan pääkirjastossa.

Tarkemmin asiasta kunnan kotisivuilla, toivottavasti.

Toivion osayleiskaava

Alla kaavoittaja Pauliina Pelkosen vastaus kaavoitusta koskevaan kyselyymme.

Toivion osayleiskaavan vaiheesta 

Toivion osayleiskaavatyö etenee kohti ensimmäistä luonnosvaihetta. Kaavaprosessin valmistelutyön selvitys- ja suunnitteluvaihe on kestänyt ja kiitämmekin kaikkia osallisia ja asukkaita kärsivällisyydestä sekä myös suuntaviivoista joiden avulla suunnittelua on lähdetty viemään luonnokseksi eteenpäin. 

Osayleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun väline että asemakaavoituksen ja sitä kautta rakentamisen ohjaaja. Kaavoittamalla suunnitellaan tulevaisuutta. Yleiskaavan ohjausvaikutus ulottuu vuosikymmeniksi eteenpäin. Toivion alueella ensimmäiset uuden alueen rakennukset alkavat nousemaan mahdollisesti 2025.  Ei ole helppoa perustella ja tehdä tänään ratkaisuja, jotka toimivat ja ovat kestäviä kymmenien, jopa satojen vuosien jälkeen. Yhteiskunta, tavoitteet, suunnitteluihanteet ja lait  tulevat muuttumaan, asuntokunnat ja ihmisten toiveet tulevat todennäköisesti olemaan erilaisia. Tulevaisuutta voi rakentaa kuitenkin vain yhdellä tavalla: olemalla avoin muutoksille. Hyvin suunniteltu alue ei ole kerralla täysin valmis, vaan se joustaa ja elää muutoksen mukana. Tärkeää on suunnitella tuleva rakenne niin, että kasvu tapahtuu kestävällä ja asuin- ja toimintaympäristöjä kehittävällä tavalla.  

Toivion osayleiskaavan alueella osayleiskaavan linjaukset tulevat muuttamaan kaupunkikuvaa, maisemaa ja liikkumista merkittävästi tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että tuleva rakentaminen parantaa liikenneyhteyksiä ja palveluita myös nykyisellä Toivion asuinalueella. Toivion alue tulee olemaan Pirkkalan asutuksen pitkäaikainen laajenemissuunta ja alueelle tulee merkittävästi uusia asukkaita, rakennuksia, puistoja ja palveluita. Toivion omakotialue on rakentunut sotien jälkeen uudisraivaajahengessä ja alueen asukkailla on vahva yhteisöllinen perinne. Ihmiset tekevät asuinalueen. Tätä yhteisöllisyyttä halutaan vaalia. 

Osayleiskaavaluonnoksen rakenne alkaa hahmottua ja pohjana on kunnanhallituksen lokakuussa 2016 valitsema rakennemalli. Suunnittelutyössä on kuunneltu asukkaiden toiveita, luottamushenkilöitä, viranomaistahoja, kunnan muita toimialoja, naapurikuntia ja otettu huomioon selvitysten antamat raja-arvot suunnitteluun. Erittäin tärkeässä roolissa on ollut yhteistyö kunnan sivistyspuolen kanssa; päiväkoti- ja koulutilannetta on laskettu ja tarkastelu yhdessä. Asukkaiden kyselyssä esille nostamat asiat; Iso-Naistenjärven laavun ja ulkoilualueen merkitys, Taaporinvuoren luonto- ja virkistysmerkitys sekä mm. toiveet siitä, että autoliikennettä ei lisätä vanhalla Toivion alueella sekä toive ns. ”puskurivyöhykkeestä” vanhan ja uuden Toivion rakenteen välillä on huomioitu suunnitelmaa eteenpäin vietäessä. Liikenneverkkoa on suunniteltu alueelle miettien ennen kaikkea kevyen liikenteen reitistöjä, pyöräilyn pääverkkoa ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuuksia. 

Selvityksiä on tehty ja tekeillä ja valmistuneet selvitykset on laitettu Pirkkalan kunnan sivuille Internetiin nähtäville. Näitä ovat arkeologinen selvitys, rakennettu kulttuuriympäristö, luontoselvitys sekä tiivistelmä vastauksista asukkaille ja alueen käyttäjille Internetissä avoimena pidetystä kyselystä. Selvityksistä tekeillä ovat mm. energiastrategia ja liikenneselvitys. Osayleiskaavatyö osallistui myös BREEAM-tarkasteluun jossa tarkastellaan aluetta ja osayleiskaavatyötä kansainvälisten kestävän kehityksen kriteereiden näkökulmasta.

Luonnosvaihe ajoittuu syksyyn 2017, jolloin pääsemme keskustelemaan erilaisista ratkaisuista kartan äärellä.  Nähtävilläolosta ja yleisötilaisuuksista ilmoitetaan omakotiyhdistykselle sekä  Pirkkalainen- lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä internetsivuilla.

Luonnosvaiheessa pidetään yleisötilaisuuksia sekä jokaisella osallisella on mahdollisuus antaa mielipiteensä suunnitelmista. Luonnosvaiheesta mielipiteiden ja lausuntojen perusteella suunnitelmaa jatketaan kaavaehdotusvaiheeseen, jolloin myös pidetään yleisötilaisuuksia.  

Pirkkalan kunnan maankäyttö haluaa toivottaa kaikille levollista ja aurinkoista kesää ja palataan syksyllä Toivion suunnittelun merkeissä kartan äärellä suunnittelukysymyksiin. 

Pauliina Pelkonen
Pirkkalan kunta, maankäyttö

Arkkitehti SAFA, YKS 551

Suupantie 11
33960 Pirkkala

Toivion tiesaneerauksista ja pysäkkikatos

Saimme kunnalta vastauksen kysymyksiimme, jotka vastaukset oli tarkoitus saada viimeisimpään Toivion Sanomiin.Tässä niitä on.

Bussikatos tarkoittaa Korpitien kohdalla olevaa pysäkkiä.

·Eerolantien päällystys tapahtuu loka-/marraskuun vaihteessa, riippuen hieman mm. kaapelointitöistä. Myös uusi valaistus saadaan valmiiksi marraskuun alkupuolella.

Toiviossa ei saneerauskohteita 2017.

Pysäkkikatos tehdään käyttötalousvaroilla, joten siihen ei voida varata erillistä määrärahaa. Toteutus on suunniteltu kevääseen 2017.